Politika privatnosti

Datum stupanja na snagu: Ova Politika privatnosti ažurirana je 1 maj 2014. i tog datuma stupa na snagu.

Mi vodimo računa o vašim podacima i poštujemo i uvažavamo vaše poverenje da nam dopuštate rukovanje vašim podacima razumno i pažljivo. Ova Politika privatnosti primenjuje se na sajtove AXN Srbija i AXN Spin Srbija i online opcije koje vode na ovu Politiku privatnosti (u daljem tekstu svaki: ‘’Sajt”). Sajtovi su ponuđeni od strane AXN Europe Limited koja je horizontalno ili vertikalno povezano društvo sa Sony Pictures Entertainment Inc. i Columbia Pictures Corporation Ltd. (svi zajedno ‘’mi’’, ‘’nas’’, i ‘’naš’’). Posetom i korišćenjem Sajta dozvoljavate nam da prikupljamo i obrađujemo vaše podatke u skladu sa ovom Politikom privatnosti.

Ova Politika privatnosti opisuje:

1. Ključne tačke koje treba da znate o tome kako prikupljamo i koristimo vaše podatke

2. Koje podatke o vama prikupljamo?

3. Kako koristimo kolačiće i svetionike (beacon)?

4. Kako postupamo sa ličnim podacima dece?

5. Kako koristimo vaše podatke?

6. Kako delimo vaše podatke?

7. Linkovi na druge sajtove, usluge i naš sadržaj na drugim veb sajtovima

8. Vaše dopuštenje za međunarodni prenos vaših podataka

9. Vaša prava: pristupanje i dopuna vaših podataka

10. Koje korake preduzimamo da bismo zaštitili vaše podatke?

11. Na koji način možemo vršiti izmene u Politici privatnosti?

***

1. Ključne tačke koje treba da znate o tome kako mi prikupljamo i koristimo vaše podatke?

  • Vaše podatke koristimo da bismo vam dozvolili da koristite opcije na Sajtu, da bismo obradili vašu registraciju i obezbedili vam druge sadržaje koje tražite, vezane za naše filmove i druge ponude. Kliknite ovde da biste saznali više.
  • Obezbeđujemo interaktivne opcije koje povezuju sajtove društvenih mreža - trećih strana, kao što su Facebook i Twitter. Bilo koji podatak dobijen o vama putem tih opcija, podleže ovoj Politici privatnosti. Ma koji podatak koji sajtovi društvenih mreža prikupe o vama podleže uslovima koje imate sa njima. Kliknite ovde da biste više saznali.
  • Kako bismo pratili korišćenje našeg Sajta, mi koristimo kolačiće i druge tehnologije. Dozvoljavamo trećim stranama da postavljaju takve tehnologije na naš Sajt kako bismo im omogućili prikazivanje reklamnih poruka i u druge svrhe.  Kliknite ovde, da biste saznali o mogućnostima da izaberete da ne dozvolite kolačiće.
  • Ukoliko imate manje od 18 godina, morate dobiti dozvolu vaših roditelja ili staratelja pre učešća u takmičenju ili angažovanju na drugim aktivnostima. Jedini izuzetak je ako jednostavno pristupate novostima ili zatražite neke osnovne sadržaje. Da biste saznali više, kliknite ovde.
  • Kada na Sajt postavite Generisani sadržaj korisnika mi vaše podatke javno saopštavamo. Takođe možemo saopštiti vaše podatke poslovnim partnerima ili trećim licima kada angažujemo treću stranu da u naše ime obrađuje podatke, kada je takvo deljenje zahtevano zakonom ili tamo gde mi u dobroj nameri verujemo da nas zakon na to obavezuje ili u nekim drugim situacijama. Da biste saznali više, kliknite ovde.
  • Ovaj Sajt može biti hostovan na serverima u Sjedinjenim Državama. Korišćenje Sajta sadrži vaš pristanak na prenos vaših podataka u Sjedinjene Države i u druge jurisdikcije izvan zone Evropskog ekonomskog prostora (EEA), koje možda ne obezbeđuju isti nivo zaštite podataka kao vaša matična zemlja. Da biste saznali više, kliknite ovde.

2. Koje podatke o vama prikupljamo?

Informacije koje vi dajete

Mi prikupljamo različite lične podatke o vama koji mogu da obuhvataju vaše ime, adresu elektronske pošte, adresu, datum rođenja, broj telefona, vaše sklonosti i interesovanja, ili druge podatke koje nam obezbeđujete ili nam dajete pristup njima (‘’Vaši podaci’’) kada se registrujete za novosti, komunicirate sa nama, ili uzimate učešće u interaktivnim igrama, opcijama ili takmičenju. Takođe možemo prikupljati podatke koje unosite na Sajt (‘’Generisani sadržaj korisnika’’ ili “GSK”).

Automatsko prikupljanje podataka

Možemo koristiti različite tehnologije za prikupljanje i davanje podataka o tome kako se pristupa Sajtu i kako se on koristi kao i demografske informacije o korisnicima koje možemo da pribavimo od trećih lica kao što je Google (‘’Informacije o korišćenju’’). Informacije o korišćenju mogu sadržati tip vašeg internet pretraživača, operativni system, internet stranice koje ste pregledali, vreme kada ste ih pregledali. demografske informacije o vama (kao što su doba starosti, pol i oblast interesovanja, ako je primenljivo) i koje ste veb stranice pregledali pre strane koju trenutno pregledate, kako bismo stekli bolju predstavu o tome u kakvoj su interakciji naši korisnici sa Sajtom i shodno tome, da bismo ga mogli prepraviti i poboljšati. Informacije o korišćenju generalno ne mogu da se sa vama individualno povežu, ali ako možemo da ih povežemo sa vama, tada  ih tretiramo kao Vaše podatke u skladu sa ovom Politikom privatnosti.

Takođe možemo automatski prikupiti vašu IP adresu ili drugi jedinstveni identifikator za vaš računar, mobilni uređaj, tehnologiju ili drugi uređaj (zajedno ‘’Uređaj’’) koji koristite za pristup Sajtu. Jedinstveni identifikator je broj koji je automatski dodeljen vašem uređaju kada pristupite sajtu ili njegovim serverima, a naši računari identifikuju vaš uređaj pomoću tog broja (‘’Identifikator uređaja’’). Pojedini operateri za mobilne uređaje nam takođe mogu dati fizičku lokaciju Uređaja koji se koristi za pristup Sajtu.

Interaktivne opcije trećih strana

Naš Sajt može sadržati opcije koje nude druge organizacije. Vi, na primer, možete biti u mogućnosti da se prijavite na naš Sajt koristeći opcije za povezivanje Facebooka.  Možete biti u mogućnosti da učestvujete u igri ili drugoj opciji gde je vaš rezultat registrovan na sajtu društvene mreže. Na sajtu društvene mreže mogu vam se ponuditi opcije da potvrdite da vam se ‘’sviđa’’ ili ‘’delite’’ druge opcije ili sadržaje sa našeg Sajta. Takođe se možete angažovati u aktivnostima sajtova trećih lica, kao što je učešće u Facebook aplikaciji, gde nam dozvoljavate pristup Vašim podacima. Dalje, mi možemo da dobijemo vaše podatke ako nam drugi korisnici sajta trećeg lica daju pristup svojim profilima, a vi ste jedna od njihovih ‘’veza’’ ili drugih opcija. Kada preko ovih aktivnosti dobijemo vaše podatke, mi ih tretiramo u skladu sa ovom Politikom privatnosti. Podaci koje dobiju treća lica nisu predmet ove Politike privatnosti i stoga podležu primenljivim uslovima iz vašeg odnosa sa trećim licem.

 3. Kako koristimo kolačiće i svetionike?

Kolačići su datoteke koje serveri postavljaju na vaš Uređaj. Upotreba kolačića na ovom Sajtu vam omogućava da uživate u besprekornim posetama i preciznije meri vaše ponašanje na ovom Sajtu. O kolačićima i svetionicima koje koristimo, kao i o tome kako možete onemogućiti kolačiće i svetionike, možete saznati više na našoj [Politici kolačića].

Za kompletnu listu kompanija koje koriste kolačiće na našem Sajtu i o tome kako ih koriste, molimo pristupite našem Alatu za dopuštanje kolačića. On je uvek raspoloživ u donjem desnom uglu Sajta.  Korišćenjem našeg Sajta vi dozvoljavate nama i organizacijama – trećim licima korišćenje kolačića u skladu sa vašim podešavanjem kolačića. Za promenu vaših preferencija, možete u bilo koje vreme koristiti Alat za dopuštanje kolačića.

4. Kako postupamo sa ličnim podacima dece?

Neki od naših Sajtova obuhvataju sadržaj koji može da privuče decu. Pod decom podrazumevamo pojedince starosti ispod 18 godina (pravni termin koji se koristi je ’’Maloletnik’’ ili ‘’Maloletnici’’). Na tim Sajtovima mi prikupljamo adrese elektronske pošte i godište Maloletnika kako bismo im poslali novosti i uključili ih u druge ograničene aktivnosti. Ukoliko ste Maloletnik, a želite da nam dostavite svoje Lične podatke u bilo koje druge svrhe kao što je učešće u promocijama ili takmičenjima, morate sa svojim roditeljima ili starateljima pročitati Politiku privatnosti, a svoje Lične podatke ne smete davati pre nego što dobijete saglasnost roditelja ili staratelja. Ako smo primetili ili na drugi način saznali da je Maloletnik dostavio Lične podatke, osim pod gore navedenim uslovima, kroz ma koji naš Sajt, mi ćemo ih izbrisati.  Maloletnici mlađi od 14 godina mogu samo da pretražuju Sajt i koriste igre. Mi ne prikupljamo s namerom podatke Maloletnika mlađih od 14 godina.

5. Kako koristimo vaše podatke?

Vaše podatke prikupljene putem Sajta koristićemo da: (1) vam omogućimo da učestvujete u opcijama koje nudimo na Sajtu; (2) obrađujemo vašu registraciju i/ili postavimo vaš GSK; (3) vam obezbedimo podatke koje ste tražili ili prihvatili da primate; (4) poboljšamo Sajt i u poslovne svrhe; (5) kontaktiramo vas u vezi sa Sajtom i bilo kojim izmenama naše politike (6) prepravimo sadržaj, reklame i ponude; i (7) ispunimo druge svrhe saopštene u vreme kad ste dali vaše podatke ili, s druge strane, tamo gde na to imamo zakonsko opravdanje.

6. Kako delimo vaše podatke?

Vaše podatke možemo deliti sa sledećim stranama:

Za slučaj da prihvatate da delite podatke

Dok ste na našem Sajtu, može vam se ukazati prilika da odaberete da od nekog drugog primate informacije i/ili reklamne ponude ili da se na drugi način saglasite sa deljenjem vaših podataka sa trećom stranom. Ukoliko prihvatite da delite Vaše podatke, isti će biti saopšteni trećoj strani i podlegaće politici privatnosti i poslovnoj praksi treće strane. Ponekad, kroz korišćenje interaktivne opcije, malog programa (vidžeta) ili neke aplikacije, možete posebno tražiti da delimo vaše podatke sa trećom stranom i mi ćemo u principu to pod tim okolnostima i učiniti.  Štaviše, ukoliko izaberete da se registrujete za promocije, kao što su nadmetanje, izvlačenje nagrade ili takmičenje, Vaši podaci mogu biti saopšteni trećoj strani u svrhu administrativne obrade takve promocije.

Vaši podaci koje javno saopštavate na Sajtu

Na Sajt možete postaviti GSK. Takav GSK biće javno saopšten. Ova Politika privatnosti ne primenjuje se treću stranu koja koristi bilo koji GSK nakon što je saopšten na Sajtu.

Treće strane koje u naše ime pružaju usluge

Mi možemo angažovati treće strane da u naše ime izvršavaju funkcije, kao što su hostovanje ili funkcionisanje našeg Sajta, slanje komunikacije elektronskom pčoštom i analiza podataka. Vaše podatke možemo deliti sa trećim stranama sa ciljem da oni obezbede sadržaj ili da na drugi način vrše usluge za nas, a od tih strana ćemo zahtevati da održavaju odgovarajuću bezbednost kako bi zaštitili takve podatke od neovlašćenog pristupa i upotrebe.

Deljenje sa Povezanim licima i poslovni transferi

Vaše podatke možemo deliti sa drugim entitetima povezanim sa nama iz internih razloga, prevashodno u poslovne i operativne svrhe. Vaše podatke takođe možemo deliti sa kupcima celog ili dela našeg poslovanja ili sa entitetima sa kojima smo se spojili ili smo ih stekli.

Pravna zaštita i ostala saopštenja

Mi možemo trećim stranama preneti ili saopštiti podatke, uključujući Vaše podatke, Podatke o korišćenju, GSK i ldentifikator uređaja (uključujući IP adresu): kada to zahteva zakon ili kada mi u dobroj nameri verujemo da je naša zakonska obaveza da to uradimo; na zahtev državnih organa koji vrše istragu; da bismo verifikovali ili izvršili Uslove korišćenja Sajta ili drugih primenjivih politika; kao odgovor na hitan slučaj ili na drugi način da zaštitimo prava, vlasništvo, bezbednost ili sigurnost trećih strana, posetilaca ovog Sajta ili javnost. Takođe, na validan zahtev agencija za sprovođenje zakona, za identifikaciju korisnika  možemo koristiti identifikatore Uređaja, a to možemo učiniti i u saradnji sa vlasnicima autorskih prava, pružaocima internet usluga i usluga bežičnog prenosa ili organima za sprovođenje zakona, a prema našem diskrecionom pravu. Takvo saopštavanje podataka može se izvršiti  bez vašeg obaveštavanja.

7. Linkovi ka drugim sajtovima i servisima i naš sadržaj na drugim vebsajtovima

Sajt može sadržati linkove koji vas upućuju na druge sajtove ili usluge kojima upravljaju ili ih kontrolišu treća lica. Ovo obuhvata linkove oglašavača, sponzora, i partnera koji mogu koristiti naš(e) logo(e) kao deo sporazuma o brend partnerstvu. Mi nemamo kontrolu nad tim trećim stranama, a vaše korišćenje njihovih sajtova i opcija je predmet njihove politike privatnosti. Mi ne snosimo odgovornost za praksu privatnosti i poslovnu praksu bilo kog sajta trećeg lica. Štaviše, mi na pojedine sajtove trećih lica možemo postaviti svoje vidžete ili druge opcije. Pritom će  bilo koji vaš Lični podatak koji o vama dobijemo biti predmet ove Politike privatnosti.

8. Vaš pristanak na međunarodni prenos Vaših podataka

Sajt je hostovan i funkcioniše u Sjedinjenim Državama. Stoga će vaši podaci biti preneti na obradu u Sjedinjene Države, a takođe mogu biti preneti i u druge države izvan zone Evropskog ekonomskog prostora gde zakoni privatnosti ne moraju obezbeđivati isti nivo zaštite kao u vašoj zemlji. Korišćenjem Sajta i dajući nam bilo koji podatak, vi pristajete na međunarodni prenos Vaših podataka.

9. Vaša prava: pristupanje i ispravka vaših podataka

Vi imate pravo da pristupite vašim Ličnim podacima koje mi čuvamo, i da ih, ako je neophodno, izmenite radi ispravke bilo kakvh grešaka. Takođe možete zahtevati da od nas ne primate komunikaciju elektronskom poštom i/ili druge markentinške podatke. Za više informacija, molimo kontaktirajte naš tim za zaštitu podataka u Sjedinjenim Državama elektronskom poštom na SonyPrivacy@spe.sony.com ili nam pišite na: axn_ce@spe.sony.com

AXN Central Europe.
Teréz krt 55-57.
Budapest

Mi vam možemo naplatiti malu proviziju za obradu vašeg zahteva da primite detalje o vašim ličnim podacima koje obrađujemo. Provizija koju naplaćujemo neće preći limit dozvoljen primenjivim zakonom.

10. Koje korake preduzimamo da vaši podaci budu bezbedni?

Mi primenjujemo odgovarajuće tehničke i organizacione mere da pomognemo zaštitu i osigramo Vaše podatke. Međutim, ni za jedan elektronski prenos niti čuvanje podataka ne može se garantovati da je100% sigurno.

11. Kako možemo vršiti izmene naše Politike privatnosti?

Osim u meri ograničenoj primenjivim pravom, mi zadržavamo pravo da bilo kada izmenimo uslove ove Politike privatnosti, upadljivim postavljanjem obaveštenja o dopuni ovog Sajta. Izmene će stupiti na snagu četrnaest dana nakon postavljanja i primenjivaće se na sve Vaše podatke. Ukoliko izvršimo bilo koju izmenu ove Politike privatnosti  koja materijalno utiče na način na koji prikupljamo, obrađujemo ili čuvamo vaše Lične podatke, mi ćemo vas, pod uslovom da imamo vašu adresu elektronske pošte, preko nje obavestiti.