Politika kolačića

Datum stupanja na snagu: Ova politika kolačića ažurirana je 9 septembar 2014 i stupa na snagu istog datuma. 

Za kompletnu listu kompanija koje koriste kolačiće na našem Sajtu i o tome kako ih koriste, molim pristupite našem Alatu za dopuštenjekolačića. Ovaj Alat se uvek nalazi u donjem desnom uglu našeg Sajta. Koristeći naš Sajt, vi dajte saglasnost nama i organizacijama - trećim stranama da koristimo kolačiće u skladu sa vašim podešavanjem kolačića. Za izmenu svojih preferencija, možete u bilo koje vreme koristiti Alat za dopuštanje kolačića. Za informaciju o tome kako se vaši lični podaci koriste, molim pogledajte našu Politiku privatnosti.

Postoje dva tipa kolačića koje koristimo na našim sajtovima: povremen i trajan. Povremeni kolačići postoje samo dok ste na mreži. Oni nestaju sa vašeg uređaja čim zatvorite vaš pretraživač interneta. Trajni kolačići ostaju na vašem uređaju kad zatvorite vaš internet pretraživač. Kolačići korišćeni na sajtu vas lično ne identifikuju. Oni samo prepoznaju vaš pretraživač, osim ako niste dobrovoljno izabrali da se identifikujete. Možete izabrati da se identifikujete iz jednog od sledećih razloga: tražeći od pretraživača da zapamti vaše korisničko ime i lozinku; odgovarajući na stimulativnu ponudu; ili personalizovanjem internet stranice ili tražeći više informacija o proizvodu ili usluzi.

Mi na svom Sajtu takođe koristimo svetionike. Svetionici – web beacons (poznati takođe kao čisti gif) se koriste u kombinaciji sa kolačićima kako bi pomogli operateru Sajta da razume u kakvoj ste vi interakciji sa njihovim sajtovima. Svetionik je obično transparentan grafičk iprikaz (najčešće 1 x 1 piksel) koji se stavlja na sajt ili na neku elektronsku poštu. Korišćenje svetionika omogućava Sajtu da meri vaše akcije pri otvaranju stranice koja sadrži svetionik.

Kolačići vrše mnogo različitih poslova, kao što je mogućnost da efikasno prelazite izmeđustranica, pamćenje vaših interesovanja i uopšte poboljšanje vašeg iskustva.

Više informacija o kolačićima možete naći na: www.allaboutcookies.org i www.youronlinechoices.eu.

Koje kolačiće i vebsvetionike koristimo?

Svaki kolačić koji koristimo na našem Sajtu opisan je u Alatu za dopuštanje kolačića koji se nalazi na svakoj stranici našeg Sajta. Možete u bilo koje vreme koristiti Alat da biste promenili svoje preferencije u vezi sa kolačićima. Mi smo sistematizovali vrste kolačića koje koristimo na našem Sajtu u tri kategorije:

1. Da vam pružim ouslugu koju ste tražili (bitni kolačići)

Na primer, da vas u toku vaše posete držimo prijavljenim, tako da se automatski ne odjavljujete sa Sajta.

2. Da prikažemo oglase koji su bliži vašem interesovanju (reklamni kolačići)

Na primer, reklamni kolačići mogu da uključe kolačiće postavljene od reklamnih mreža trećih lica, da vas udruže sa drugim korisnicima u interesne grupe i prikažu vam oglase koji su verovatno od interesa za te grupe. Ti kolačići takođe pomažu kod ograničavanja broja puta koliko ćete videti neki oglas, kao i da se izmeri efektivnost reklamnih kampanja. Kolačići pamte vašu posetu sajtu i ta informacija se deli sa drugim oraganizacijama kao što su oglašivači.

3. Da analizira i poboljša vaše iskustvo u pretraživanju (analitički i kolačići za prilagođavanje)

Ovi kolačići nam, primera radi, omogućavaju da analiziramo koji delići Sajta su najpopularniji i koji su najčešće i najređe pregledani, i daju nam demografske informacije o korisnicima takvog Sajta (kao što su doba starosti, pol i oblast interesovanja, ako je primenljivo). Takođe ih koristimo za proveru bagova i nepravilnosti naSajtu i za pamćenje izbora koje ste učinili kao što su jezik ili region, kao i da pojačaju i personalizuju vaše iskustvo.

Alat za dopuštanje kolačića sadrži dalje informacije o tipu kolačića koji mi i organizacije- treće strane koristimo na našem Sajtu.

Kako rukovati kolačićima koje koristimo na našem Sajtu

Osim toga što ćete koristeći Alat za dopuštanje kolačića biti u stanju da bilo kada promenite svoje preferencije, meni za pomoć u meniju najvećeg broja pretraživača će vam reći kako da sprečite svoj pretraživač da prihvati nove kolačiće, kako da izbrišete stare kolačiće, kako da učinite da vas pretraživač obavesti da ste primili novi kolačić  i kako da uopšte onemogućite kolačiće. Takođe možete onemogućiti ili izbrisati slične podatke koje koriste dodaci pretraživača, kao što su trepćući kolačići, pomoću promene podešavanja dodataka ili posetom sajta njihovog proizvođača.

PS3, Apple iOS i Android Uređaji

Kada koristite ove uređaje, kolačići će biti sačuvani u vašem uređaju u cilju: da budete ulogovani, da rukovodite PIN-ove roditeljske kontrole, analiziranja i reklamiranja. Ovi kolačići su neophodni za rad aplikacije. Trenutno nije moguće da izaberete da obrišete ove kolačiće sa uređaja bez brisanja aplikacije.

Kako možemo izvršiti izmene u Politici kolačića i Alatu za dopuštanje kolačića?

Osim u meri ograničenoj primenjivim pravom, mi zadržavamo pravo da postavljajući istaknuto obaveštenje o dopuni na naš Sajt, bilo kada promenimo uslove ove Politike kolačića i Alata za dopuštanjekolačića. Izmene će stupiti na snagu četrnaest dana nakon postavljanja. Ukoliko vršimo bilo koje izmene ove Politike kolačića i Alata za dopuštanje kolačića koji materijalno utiču na način prikupljanja, obradu i čuvanje vaših ličnih podataka, mi ćemo vas obavestiti elektronskom poštom pod uslovim da imamo vašu e-mail adresu.